Hop til indhold
Højesteret

Om der kunne ske ekstraordinær skatteansættelse 
26-09-2018 

Sag 254/2018
 

Dom afsagt den 26. september 2018

 

Skatteministeriet
mod
A og B

Biintervenient til støtte for A og B: Danmarks Skatteadvokater

 

Skatteyderne havde handlet groft uagtsomt, og der kunne ske ekstraordinær skatteansættelse

For Højesteret angik sagen, om SKAT kunne foretage ekstraordinær skatteansættelse vedrørende indkomstårene 2003-2006.

Landsretten havde ved den indankede dom endeligt fastslået, at ægtefællerne A og B ikke havde opgivet deres bopæl i Danmark, og at de fortsat reelt var bosiddende her i landet og dermed var fuldt skattepligtige til Danmark.

Højesteret fastslog, at A og B ved at have indrettet sig som fastslået af landsretten og ved at have indgivet selvangivelse som begrænset skattepligtige groft uagtsomt havde bevirket, at SKAT havde foretaget ansættelserne på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Højesteret udtalte endvidere, at varslingsfristen på 6 måneder for ekstraordinær ansættelse ikke var overskredet.

Der kunne derfor ske ekstraordinær skatteansættelse vedrørende indkomstårene 2003-2006.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk