Hop til indhold
Højesteret

Om besiddelse af kniv 
04-04-2019 

Sag 176/2018
 

Dom afsagt den 4. april 2019

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Besiddelse af kniv i en bil var sket under skærpende omstændigheder

T var bl.a. fundet skyldig i overtrædelse af knivloven ved på offentligt tilgængeligt sted, uden politiets tilladelse og uden anerkendelsesværdigt formål samt under skærpende omstændigheder og som tidligere straffet for vold at have besiddet en isoleringskniv, hvis klinge oversteg 12 cm.

Sagen angik strafudmålingen, herunder navnlig spørgsmålet, om der kun kan foreligge skærpende omstændigheder ved en førstegangsovertrædelse af knivforbuddet, hvis en person ”bærer” kniven, eller om dette også kan være tilfældet, hvis kniven alene ”besiddes”, f.eks. som i det foreliggende tilfælde ved at den ligger i en bil.

Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at forstå knivloven sådan, at der alene kan foreligge skærpende omstændigheder, hvis en person ulovligt ”bærer” en kniv, og ikke i forbindelse med ulovlig ”besiddelse” af en kniv. Domstolene er således ikke udelukket fra i et førstegangstilfælde at anse besiddelse af en kniv i strid med knivloven, f.eks. som i det foreliggende tilfælde i en bil, for at være sket under skærpende omstændigheder.

Højesteret tiltrådte af de grunde, som landsretten havde anført, at T havde besiddet kniven under skærpende omstændigheder, og Højesteret tiltrådte endvidere, at straffen var fastsat til 40 dages ubetinget fængsel.

Højesteret kom således til samme resultat som landsretten.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk