Hop til indhold
Højesteret

Om berettigelsen af en banks nedskrivning af garanti 
18-10-2018 

Sag BS-9266/2018-HJR

 

Dom afsagt den 18. oktober 2018

 

Hoffmann A/S
mod
Jyske Bank A/S

 

Jyske Bank var berettiget til at nedskrive garanti til 2 % af entreprisesummen

Sagen angik et betalingskrav, som Hoffmann havde rettet mod Jyske Bank med henvisning til en entreprenørgaranti, som banken havde stillet til sikkerhed for entreprenørfirmaet A A/S’ forpligtelser i henhold til en entreprisekontrakt med Hoffmann, der var hovedentreprenør. Hoffmann ophævede den 23. oktober 2013 entreprisekontrakten på grund af A A/S’ misligholdelse, og samme dag gik A A/S konkurs.

Der blev den 28. oktober 2013 gennemført stadeforretning, og Hoffmann indgik herefter en aftale med et nystiftet selskab, B A/S, om at færdiggøre entreprisen. Jyske Bank ønskede ikke at stille garanti for det nye selskab. Inden gennemførelse af afleveringsforretning gik B A/S konkurs den 3. marts 2015. Ved brev af 9. marts 2015 til Jyske Bank tog Hoffmanns advokat forbehold om krav i henhold til entreprenørgarantien for A A/S’ forpligtelser over for Hoffmann, og den 28. juli 2015 fremsatte advokaten krav mod banken om betaling af 915.464,29 kr. med henvisning til garantien.

Højesteret tiltrådte i første række, at spørgsmålet om berettigelsen af bankens nedskrivning af garantien til 2 % af entreprisesummen kunne prøves under sagen. Højesteret fandt således, at voldgiftsklausulen i garantierklæringen fra Jyske Bank måtte fortolkes på den måde, at spørgsmål om garantiens størrelse, herunder nedskrivning og ophør i henhold til garantierklæringens bestemmelser, skulle anses for spørgsmål om udbetaling under garantien, som var undtaget fra aftalen om voldgiftsbehandling af tvister.

Højesteret fandt, at A A/S’ arbejde for Hoffmann skulle anses for afsluttet i den stand, som blev konstateret ved stadeopgørelsen efter stadeforretningen den 28. oktober 2013. Stadeforretningen var gennemført mere end et år før, Hoffmanns advokat første gang fremsatte anmodning om udbetaling af garantien den 28. juli 2015, og Hoffmann havde ikke inden dette tidspunkt rejst mangelskrav. Højesteret tiltrådte derfor, at Jyske Bank var berettiget til at nedskrive garantien til 2 % af entreprisesummen.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk