Hop til indhold
Højesteret

Omberegning af registreringsafgift 
12-06-2014 

Sag 53/2012, 54/2012 og 55/2012
 

Dom afsagt den 12. juni 2014

 

 

Himmerlands Automobiler ved Erland Knudsen og
Kim Buch
mod
Skatteministeriet

 

SKAT’s beregningsmetode for omberegning af registreringsafgift var i overensstemmelse med loven

Sagen angik tre biler, der alle var indført brugt fra udlandet og herefter afgiftsberigtiget i Danmark efter de regler, der var gældende på registreringstidspunkterne. Efter en lovændring af registreringsafgiftsloven i 2008 anmodede en række bilejere om omberegning af afgifterne efter reglerne i den nye lov, da en overgangsregel i loven gav mulighed herfor.

Et hovedspørgsmål i sagen var, om det var i overensstemmelse med 2008-loven, at SKAT ved omberegning af afgiften havde taget udgangspunkt i bilernes handelspris som nye inklusive den registreringsafgift, der skulle have været betalt efter de danske afgiftsregler for tilsvarende biler på det tidspunkt, da bilerne blev indregistreret som nye i udlandet.

Højesteret fandt, at den beregningsmåde, som SKAT havde anvendt, var i overensstemmelse med 2008-loven. Den skete omberegning af registreringsafgifterne for de tre biler var heller ikke i strid med EU-retten.

Landsretten var kommet til det samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk