Hop til indhold
Højesteret

Om berammelsesafgift i forbindelse med en forhandling om udskilte påstande 
21-06-2013 

Sag 208/2012
 

Kendelse afsagt den 21. juni 2013.


Konkursboet ebh-fonden
mod
Egon Korsbæk,
Jens Peter Egebjerg Hansen
og
BDO ScanRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Der skal kun betales berammelsesafgift en gang, og afgiften skal betales ved berammelse af hovedforhandlingen, hvor der skulle tages stilling til udskilte påstande om afvisning og frifindelse for tiden

Højesteret bestemte, at Konkursboet ebh-fonden under en sag mod fondens tidligere bestyrelsesformand og eksterne revision skulle betale berammelsesafgift i forbindelse med berammelse af en forhandling, hvor Vestre Landsret skulle tage stilling til en påstand om afvisning af den af fonden anlagte sag og en påstand om frifindelse for tiden. Påstandene angik indsigelser mod formuleringen af fondens påstande samt om litispendensvirkning, som var udskilt til særskilt behandling. Dissens.

Landsretten var nået til samme resultat.

  Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret: 25-06-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk