Hop til indhold
Højesteret

Om begrebet ”international trafik” i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 
04-01-2018 

Sag 8/2017
 

Dom afsagt den 4. januar 2018

 

A
mod
Skatteministeriet

 

En overstyrmand, der havde arbejdet på et norsk indregistreret skib ud for Angolas kyst, var ikke berettiget til lempelse af dansk indkomstskat

A, der var skattepligtig til Danmark, arbejdede i indkomståret 2012 som overstyr­mand på et norsk indregistreret skib ud for Angolas kyst. Sagen angik, om A, der ikke havde betalt norsk indkomst­skat af veder­laget for arbejdet, efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverens­komst var berettiget til lempelse af dansk indkomstskat. Afgørende herfor var i første række, om Norge efter overenskom­sten havde beskatningsretten vedrørende vederlaget, hvilket af­hang af, om skibet kunne anses for at have været i ”international trafik”, mens A arbejdede om bord. 

Højesteret udtalte, at udtrykket "international trafik" i den nordiske dobbeltbeskatningsover­ens­komst skal fortolkes således, at et skib er i international trafik, når dets hovedopgave efter en hel­hedsvurdering er at transportere personer eller gods for en an­dens regning mellem pladser.

Højesteret fastslog, at ski­bets hovedopgave i 2012 måt­te anses for at have angået inspektion, vedli­geholdelse, reparation og udbygning af og på olie­installationer på havbunden inden for to områder ud for Angolas kyst, og at skibet ikke kunne anses for at have været i interna­tional trafik, mens A ar­bejdede om bord. A var derfor ikke berettiget til lempel­se af den danske indkomstskat.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk