Hop til indhold
Højesteret

Om ankebegrænsning 
02-12-2019 

Sag BS-38036/2019
 

Kendelse afsagt den 29. november 2019

F
mod
M


Anke af familierettens dom krævede tilladelse fra Procesbevillingsnævnet

Statsforvaltningen traf i januar 2019 afgørelse om ophævelse af F’s ret til samvær med hans søn, hvilket F i februar 2019 påklagede til Ankestyrelsen. Den 1. april 2019, hvor det familieretlige system fik ny struktur, oversendte Ankestyrelsen sagen til Familieretten, der færdigbehandlede sagen. Ved dom af 16. april 2019 stadfæstede Familieretten Statsforvaltningens afgørelse.

F søgte Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke dommen til landsretten. Procesbevillingsnævnet meddelte imidlertid F, at dommen kunne ankes uden tilladelse, hvilket F herefter gjorde.

Landsretten afviste sagen, idet landsretten fandt, at retsplejelovens bestemmelse om ankebegrænsning på det familieretlige område sammenholdt med den overgangsbestemmelse, der var blevet indført i forbindelse med etableringen af den nye struktur på det familieretlige område, måtte forstås således, at anke krævede Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Sagen angik for Højesteret, om anke af familierettens dom krævede Procesbevillingsnævnets tilladelse, således at landsretten var berettiget til at afvise sagen med denne begrundelse.

Højesteret var enig med landsretten i, at anke krævede Procesbevillingsnævnets tilladelse.

 Læs hele kendelsen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk