Hop til indhold
Højesteret

Om afdeling af patentansøgning 
15-01-2019 

Sag 61/2018
 

Dom afsagt den 15. januar 2019

Minkpapir A/S
mod
Ankenævnet for Patenter og Varemærker


Dansk patentansøgning kunne ikke afdeles på grundlag af en europæisk patentansøgning

Minkpapir A/S indgav den 13. november 2014 en dansk patentansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen med anmodning om afdeling fra en europæisk patentansøgning. Den europæiske patentansøgning havde prioritet fra 2003, og formålet med anmodningen om afdeling var således, at patentansøgningen skulle tillægges samme prioritet som den europæiske patentansøgning.

Den 19. januar 2016 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen afslag på patentansøgningen, idet styrelsen fandt, at det ikke er muligt at anvende en europæisk ansøgning som stamansøgning til en dansk ansøgning. Afgørelsen blev påklaget til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, der den 18. januar 2017 stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

Højesteret fandt, at patentlovens § 11 sammenholdt med § 82 ikke indeholder hjemmel til, at en dansk patentansøgning afdeles fra en europæisk patentansøgning med den virkning, at den afdelte del overgår til behandling som en dansk patentansøgning med prioritet som den europæiske ansøgning. Minkpapirs danske patentansøgning kunne således ikke tillægges samme prioritet som den europæiske patentansøgning.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk