Hop til indhold
Højesteret

Om adgang til kære i faderskabssag 
10-04-2019 

Sag BS 30204/2018
 

Kendelse afsagt den 29. marts 2019


A
mod
B


Byrettens afgørelse om afslag på genoptagelse af en faderskabssag kunne ikke kæres uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Byretten havde afvist A’s anmodning om genoptagelse af en faderskabssag. A kærede kendelsen til landsretten, som afviste kæremålet med henvisning til retsplejelovens § 389 a. Det følger af bestemmelsen, at kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, ikke kan kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Højesteret tiltrådte, at afgørelsen om afvisning af anmodningen om genoptagelse af faderskabssagen vedrørte sagens forberedelse. Kære krævede derfor Procesbevillingsnævnets tilladelse. Da en sådan ikke forelå, var kæremålet afvist med rette.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk