Hop til indhold
Højesteret

Om Tinglysningsrettens sletning af en ægtepagt 
05-09-2019 

Sag 39/2019
 

Kendelse afsagt den 4. september 2019   


A
mod
Tinglysningsretten

 

Tinglysningsretten havde med rette slettet en ugyldig ægtepagt

Tinglysningsretten slettede den 24. oktober 2018 efter anmodning fra B en ægtepagt mellem A og B, som Østre Landsret ved kendelse af 3. oktober 2018 havde fastslået var uden gyldighed.

Sagen angik, om Tinglysningsrettens sletning af ægtepagten var sket med rette.

Højesteret udtalte, at A den 10. oktober 2018 havde ansøgt Procesbevillingsbevillingsnævnet om tilladelse til at kære Østre Landsrets kendelse, men ansøgningen havde ikke opsættende virkning. Højesteret var derfor enig med Vestre Landsret i, at ægtepagten kunne slettes.

Landsretten var nået samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk