Hop til indhold
Højesteret

Om EU-støtte ved landbrugskonkurs 
29-10-2019 

Sag BS-7838/2019-HJR

Dom afsagt den 29. oktober 2019


Jyske Bank A/S
mod
A under konkurs


EU-støtte var med rette anvendt til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift af en landbrugsvirksomhed under konkurs

Efter A’s landbrugsvirksomhed blev erklæret konkurs fortsatte kurator driften af landbruget. Højesteret lagde til grund, at den fortsatte drift skete efter aftale med panthaveren i landbrugsejendommen, der som led i aftalen ville dække et underskud ved den fortsatte drift.

Sagen angik herefter, om et EU-støttebeløb skulle anvendes til delvis dækning af underskuddet ved den fortsatte drift.

Udbetaling af EU-støtte forudsatte, at der var en aktiv drift i landbrugsvirksomheden. Højesteret fandt derfor, at støttebeløbet som en driftsindtægt med rette var anvendt til delvis dækning af underskuddet ved den fortsatte drift.

Denne anvendelse af EU-støtten forudsatte ikke en forudgående aftale mellem kurator og panthaveren i landbrugsejendommen. Det var derfor uden betydning, om Jyske Bank var gjort bekendt med aftalen mellem kurator og panthaveren.

Landsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs skifterettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk