Hop til indhold
Højesteret

Om Disciplinærnævnet for Ejendomsmægleres kompetence 
19-09-2018 

Sag BS-9506/2018
 

Dom afsagt den 19. september 2018

 

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
mod
X ApS

 

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere var ikke kompetent til at behandle klage over selskab, som ikke havde en registreret ejendomsmægler som indehaver eller ansat

X ApS købte i august 2013 en ejendom på tvangsauktion og solgte den i oktober 2013 videre til to private købere. Køberne klagede til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere over såvel direktøren i X ApS personligt som X ApS. Disciplinærnævnet tildelte X ApS en bøde på 250.000 kr. Sagen for Højesteret angik i første række, om Disciplinærnævnet var kompetent til at behandle klagen over X ApS.

Højesteret fandt, at begrebet ejendomsmæglervirksomhed i dagældende lov om omsætning af fast ejendoms § 29 a, stk. 4, og § 29 b, stk. 4, efter bestemmelsernes ordlyd og forarbejder, og sammenhængen med § 29 a, stk. 3, alene omfatter virksomheder, der har en registreret ejendomsmægler som indehaver eller som ansat. Bestemmelserne er i det væsentlige uændret ved § 52, stk. 1 og 2, og § 53, stk. 4, i lov om formidling af fast ejendom mv., som trådte i kraft den 1. januar 2015.

Da X ApS ikke havde en registreret ejendomsmægler som indehaver eller ansat, var Disciplinærnævnet allerede af den grund ikke kompetent til at behandle klagen over selskabet. Af de grunde, som landsretten havde anført, var Højesteret i øvrigt enig i, at X ApS ikke udøvede virksomhed som ejendomsformidler i forbindelse med den handel, som klagen knyttede sig til.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk