Hop til indhold
Højesteret

Olieforurening 
23-04-2014 

Sag 120/2012 og Sag 158/2012
 

Dom afsagt den 23. april 2014

 

Topdanmark Forsikring A/S
mod
A og B

og

A og B
mod
C

 

Ikke forsikringsdækning for forurening forårsaget af utæt villaolietank

Ved købet af en ejendom i 2000 var A og B bekendt med, at der på grunden fandtes en olietank, som var nedgravet i 1979. Der blev ikke i forbindelse med købet indhentet en tankattest eller søgt nærmere oplysninger om olietankens karakter. Olietanken var lovlig på købstidspunktet, men skulle i henhold til olietankbekendtgørelsen sløjfes senest 1. januar 2001. I 2007 blev det konstateret, at tanken var utæt, og at der var sket omfattende forurening af grunden.

Højesterets flertal fandt, at selv om olietanken var lovlig på overtagelsestidspunktet, havde det været nødvendigt for A og B at skaffe sig yderligere viden om tanken for at undgå risiko for overskridelse af sløjfningsterminerne efter olietankbekendtgørelsen. Da A og B i hvert fald nogen tid efter overtagelsen af ejendommen burde have vidst, at tanken skulle sløjfes senest 1. januar 2001, var betingelserne for forsikringsdækning ikke opfyldt.

Højesterets flertal fandt endvidere, at den berigtigende advokat for A og B, advokat C, ved handlen i 2000 havde begået en ansvarspådragende fejl ved ikke at have tilvejebragt tankattesten eller rådgivet sine klienter herom. Erstatningskravet mod advokaten var imidlertid forældet.

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk