Hop til indhold
Højesteret

Nykredit-sagen 
03-06-2014 

Sag 351/2012
 

Dom afsagt den 3. juni 2014

 

Konkurrencerådet
mod
Nykredit A/S

 

Tilsagn om fastsættelse af bidragssats på visse realkreditlån

I forbindelse med en fusion mellem Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S i 2003 afgav Nykredit bl.a. tilsagn om at nedsætte sit administrationsbidrag for visse realkreditlån til 0,50 %. Til fusionen var knyttet distributionsaftaler med en række pengeinstitutter, som først frit kunne forlade samarbejdet den 1. april 2010.

Nykredit varslede i februar 2010 forhøjelse af bidraget, men Konkurrencerådet påbød den 23. juni 2010 Nykredit ikke at gennemføre forhøjelsen. Konkurrencerådet fandt, at en forhøjelse af bidraget ville være en overtrædelse af tilsagnsvilkåret, da tilsagnet ikke kunne anses for tidsbegrænset. Konkurrencerådets afgørelse blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010. Efter en genoptagelse af sagen traf Konkurrencerådet den 30. november 2011 afgørelse om, at tilsagnet ikke kunne ophæves, men at Nykredit midlertidigt kunne forhøje bidragssatsen i en 5 års periode.

Nykredit fremførte under sagen det synspunkt, at tilsagnet var opfyldt, og at Nykredit ikke længere var forpligtet af tilsagnet. Nykredit henviste navnlig til, at Nykredit i forbindelse med fusionen nedsatte bidraget og fastholdt dette, indtil de sidste bindinger i samarbejdsaftalerne med pengeinstitutterne udløb den 1. april 2010. Nykredit fik medhold i sine synspunkter i Sø- og Handelsretten.

Højesteret fastslog i dommen, at tilsagnet om nedsættelse af administrationsbidraget ikke var tidsbegrænset som anført af Nykredit. Højesteret udtalte endvidere, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Konkurrencerådets afgørelse om, at tilsagnet ikke kunne ophæves, men alene lempes.

Højesteret ændrede dermed Sø- og Handelsrettens dom.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk