Hop til indhold
Højesteret

Nye procesregler i udlændingeloven anvendt på verserende retssag 
18-08-2010 

Sag 322/2009 og 323/2009


Kendelse afsagt den 18. august 2010.


A
mod
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Nye procesregler i udlændingeloven skulle anvendes på allerede verserende retssag. Beskikkelse af særlig advokat for udlænding var sket i overensstemmelse med udlændingeloven.

A, der ved administrativ beslutning var blevet udvist af Danmark som værende til fare for statens sikkerhed, havde i januar 2009 anlagt retssag bl.a. med henblik på ændring af denne afgørelse. Ved en lov vedtaget i juni 2009 med ikrafttrædelse 1. juli 2009 blev der indført nye bestemmelser om domstolsbehandling af visse beslutninger om administrativ udvisning m.v. Af lovens ikrafttrædelsesbestemmelse fremgik, at reglerne om domstolsbehandling også fandt anvendelse på sager, der var anlagt før lovens ikrafttræden. A havde i medfør af de nye procesregler fået beskikket en ”særlig” advokat af landsretten.

 A havde anført bl.a., at ændringslovens bestemmelse om ikrafttrædelse var i strid med grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Beskikkelsen af den særlige advokat var sket uden, at A forinden var blevet hørt, hvilket var uberettiget.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration havde anført, at ikrafttrædelsesbestemmelsen var forenelig med grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Beskikkelsen af den særlige advokat var endvidere sket i overensstemmelse med udlændingeloven.

Højesteret fastslog, at anvendelsen af de nye procesregler på en allerede verserende sag, hverken var i strid med grundloven eller Menneskerettighedskonventionen. Beskikkelsen af den særlige advokat var endvidere sket i overensstemmelse med bemærkningerne til udlændingelovens bestemmelse herom.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens afgørelser.   


  Læs hele kendelsen  

Til top Sidst opdateret: 18-08-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk