Hop til indhold
Højesteret

Nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet udbytteskat, A-skat og AM-bidrag 
22-03-2013 

Sag 155/2011
 

Dom afsagt den 22. marts 2013.

 

A og B
mod
Skatteministeriet

 

Praksis om nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet A-skat finder tilsvarende anvendelse ved udbytteskat. Nulstilling af A-skat og AM-bidrag kan også ske hos ægtefælle til direktør og eneanpartshaver

 

Sagen vedrørende A angik, om Skatteministeriet kunne foretage nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet udbytteskat af udloddet udbytte til A fra et selskab, hvori A var direktør og eneanpartshaver.

 

Sagen vedrørende B angik, om Skatteministeriet kunne foretage nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet A-skat og AM-bidrag af lønindkomst til B fra det selskab, hvori A, der er gift med B, var direktør og eneanpartshaver.

 

Højesteret fandt, at de hensyn, der begrunder den praksis om nulstilling af indeholdt A-skat, der blev etableret ved Højesterets dom af 26. maj 1981 (UfR 1981.473), gør sig tilsvarende gældende for udbytteskat.

 

Højesteret tiltrådte, at skattemyndighederne havde foretaget nulstilling i ikke afregnet udbytteskat af det udloddede udbytte til A og i ikke afregnet A-skat og AM-bidrag af lønindkomst til B.

 

Hverken A eller B var derfor frigjort for deres skattetilsvar efter reglerne i kildeskattelovens § 60, stk. 1.

 

Landsretten var nået til det samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk