Hop til indhold
Højesteret

Notat ej gyldigt som nødtestamente 
17-09-2015 

Sag 143/2014
 

Dom afsagt den 17. september 2015

 

Boet efter A
Boet efter B
og C
mod
D

 

Arveladeren havde ikke ment, at han var forhindret i at oprette almindeligt testamente

X, der var indlagt på hospitalet, dikterede dagen inden sin død et notat til en bekendt, hvoraf det fremgik, hvordan hans aktiver skulle fordeles efter hans død. Notatet var ikke underskrevet, og det fremgik af teksten, at det skulle afleveres til en advokat, som X i øvrigt havde forventet ville komme til hospitalet den pågældende dag med henblik på oprettelse af testamente.

Højesterets flertal fandt, at notatet fremtrådte som et udkast til et testamente, og at X ikke havde ment, at han befandt sig i en nødsituation i lovens forstand, da han dikterede indholdet af notatet. Flertallet fandt, at X havde ment, at der var tid nok til at oprette testamente efter de almindelige regler herom, og at det i hvert fald havde været muligt at oprette et sædvanligt vidnetestamente på oprettelsestidspunktet. Betingelserne for oprettelse af et nødtestamente var derfor ikke opfyldt.

Højesterets mindretal fandt, at bestemmelserne i notatet var udtryk for Xs endelige testamentariske dispositioner, uanset at notatet skulle afleveres til advokaten med henblik på udformning af et formelt testamente. Mindretallet fandt endvidere, at X havde følt sig i en situation, hvor han på grund af sin sygdom var forhindret i at oprette et almindeligt testamente. Mindretallet mente derfor, at der forelå et gyldigt nødtestamente.  

Afgørelsen blev truffet efter stemmeflertallet.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk