Hop til indhold
Højesteret

Negativ foreningsfrihed 
04-06-2015 

Sag 69/2014
 

Dom afsagt den 4. juni 2015

 

Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B
mod
DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S

 

Forskelsbehandling af ansatte på grund af foreningsmedlemskab var lovlig

A og B var ikke medlemmer af en overenskomstbærende fagforening. Derfor fik de under sygefravær alene sygeløn svarende til satsen for sygedagpenge, mens ansatte, der var medlemmer af en overenskomstbærende fagforening, fik sygeløn svarende til satsen for sygedagpenge med tillæg af supplerende sygehjælp.

Højesteret fastslog, at denne forskelsbehandling på grund af foreningsmedlemskab ikke var i strid med foreningsfrihedsloven eller Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk