Hop til indhold
Højesteret

Nedsat godtgørelse for varigt mén og ingen erstatning for erhvervsevnetab ved ”mellemkommende død” 
15-11-2016 

Sag 231/2015
 

Dom afsagt den 15. november 2016

 

Boet efter A
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

 

Nedsat godtgørelse for varigt mén og ingen erhvervsevnetabserstatning ved ”mellem­kommende død”   

Ved en afgørelse af 13. februar 2012 fra Patienterstatningen blev det anerkendt, at A blev på­ført en erstatningsberettiget skade, da hendes brystkræft ved en fejl blev diagnosticeret for sent. Kræftsygdommen havde spredt sig, og hun afgik ved døden den 12. april 2012 – inden der blev truffet endelig afgørelse om méngodtgørelse og erhvervsevnetab af patienterstat­ningsmyndighederne.

Sagen angik størrelsen af den godtgørelse for varigt mén, som boet efter A havde krav på, og om boet havde krav på erstatning for erhvervsevnetab.

Godtgørelse for varigt mén

Det var ubestridt, at udgangspunktet for varigt mén ved uhelbredelig kræftsygdom er 100 %, men at godtgørelsen for varigt mén skulle reduceres med det varige mén, som ville have været forbundet med grundsygdommen ved rettidig diagnosticering. Højesteret tiltrådte afgørelsen om, at reduktionen skulle foretages med 30 %.

Højesteret fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelse om yderligere reduktion af godtgørelsen for varigt mén med 1/3 som følge af ”mellemkom­mende død”.

Erstatning for erhvervsevnetab

Højesteret udtalte, at det var ubestridt, at A i perioden fra den mangelfulde diagnosticering og frem til sin død ikke havde noget indtægtstab. Der resterede ikke noget fremtidigt indtægtstab for hende, som kunne danne grundlag for tilkendelse af erstatning for erhvervsevnetab. Høje­steret fandt derfor, at der ikke tilkom A – og dermed heller ikke hendes bo – et krav på erstat­ning for erhvervsevnetab.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk