Hop til indhold
Højesteret

Nedsættelse af fradrag for indgående moms 
31-01-2014 

Sag 47/2012
 

Dom afsagt den 31. januar 2014.

PBH 26.742 ApS
mod
Skatteministeriet

Momsfradrag skulle nedsættes, da modværdien af den afgiftspligtige ydelse ikke udgjorde et pantebrevs pålydende værdi, men alene kursværdien.

I 1992 og 1993 fradrog en række kommanditselskaber den indgående moms, som en planteskole havde faktureret selskaberne for beplantning og vedligeholdelse af skov på den grund, som hvert kommanditselskab ejede. Vederlaget for planteskolens ydelser skulle ikke betales kontant, men blev berigtiget ved et pantebrev, der var afdragsfrit i 8 år.

Sagen angik, om afgiftsmyndighederne havde været berettiget til skønsmæssigt at reducere de momsfradrag, som kommanditselskaberne havde angivet vedrørende ydelserne fra planteskolen.

Højesteret fandt, at modværdien af planteskolens afgiftspligtige ydelser ikke udgjorde pantebrevenes pålydende værdi, men alene deres kursværdi. Der var herefter ikke grundlag for at tilsidesætte afgiftsmyndighedernes skøn over værdien af de afgiftspligtige ydelser.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 31-01-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk