Hop til indhold
Højesteret

Nedbringelse af kassekredit omstødt. 
08-09-2010 

Sag 121/2008
 

 

Dom afsagt den 8. september 2010. 

 

Panda Service & Holding ApS under konkurs
mod
Jyske Bank A/S

 

Nedbringelse af kassekredit omstødt

Sagen drejede sig om, hvorvidt der i medfør af konkurslovens §§ 74 eller § 67 kunne ske omstødelse af nedbringelse af en kassekredit og indbetalinger på et erhvervslån, som Panda Service & Holding ApS havde hos Jyske Bank A/S. Panda-selskabet, der blev stiftet den 1. oktober 2003, drev et bowlingcenter med tilhørende restaurant frem til, at selskabet blev erklæret konkurs den 30. marts 2005.

I august 2004 fik Panda-selskabet midlertidigt udvidet sin kassekredit hos Jyske Bank fra 700.000 kr. til 1.800.000 kr., hvilket maksimum skulle nedsættes løbende til 700.000 kr. frem til den 1. januar 2005. Af de for Højesteret fremlagte regnskaber fremgik det, at det realiserede resultat for perioden efter mødet og frem til udgangen af 2004 var dårligere end forventet, og pr. 1. januar 2005 var trækket på kassekreditten ca. 1.118.000 kr. Dette beløb blev nedbragt til det aftalte maksimum i perioden efter den 1. januar 2005 samtidig med, at selskabet indbetalte aftalte ydelser på i alt ca. 100.000 kr. på et erhvervslån i banken ved træk på kassekreditten. 

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at selskabet var insolvent i sidste halvdel af 2004. Der kunne allerede af denne grund ikke ske omstødelse i medfør af konkurslovens § 74 for nedbringelsen af kassekreditten med udgangspunkt i saldoen på en dato forud for den 1. januar 2005.

Højesteret udtalte, at som følge af udviklingen i de realiserede resultater sammenholdt med budgettet, måtte det have stået såvel selskabet som banken klart, at en nedbringelse af kassekreditten til det aftalte maksimum pr. 1. januar 2005 på 700.000 kr. alene kunne gennemføres ved, at selskabet undlod at betale andre kreditorers forfaldne fordringer. På denne baggrund fremtrådte den væsentlige nedbringelse af kassekreditten, som fandt sted i tiden efter den 1. januar 2005 efter Højesterets opfattelse ikke som ordinær, selvom den skete i henhold til en tidligere indgået aftale om nedsættelse af kredittens maksimum. Højesteret fandt derfor, at nedbringelsen af kassekreditten efter den 1. januar 2005 kunne omstødes. Ydelserne på erhvervslånet, som blev betalt med træk på kassekreditten, kunne derimod ikke omstødes hverken efter § 67 eller § 74.     

Landsretten var kommet frem til, at hverken nedbringelsen af kassekreditten eller ydelserne på erhvervslånet kunne omstødes. 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk