Hop til indhold
Højesteret

Navneforbud vedrørende terrorsigtede 
12-03-2015 

Sag 198/2014
 

 

Kendelse afsagt 9. marts 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
S1 – S4

 

Navneforbud vedrørende fire terrorsigtede nedlagt med rette

Fire personer blev sigtet for overtrædelse af bestemmelsen om terrorisme i straffelovens § 114 ved fremsættelse af trusler og om overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 1, om offentlig tilskyn­delse til forbrydelse ved bl.a. i en video at have skudt til måls mod billeder af Morten Storm, Lars Hedegaard Jensen, Anders Fogh Rasmussen, Kurt Wes­tergaard, Ahmad Akkari og Naser Khader. De blev under et grundlovsforhør varetægtsfængslet in absentia. Efter anmodning fra de sigtedes forsvarer afsagde byretten efterfølgende kendelse om navneforbud. To journalister protesterede mod nedlæggelse af navneforbud.  Sagen for Højesteret angik, om navneforbuddet var nedlagt med rette.

Højesteret udtalte bl.a., at kriminalitet af denne art er af en sådan grovhed og samfundsmæssig betydning, at det taler for, at der ikke nedlægges navneforbud. Ligeledes taler det imod et navneforbud, at tre af de sigtede optræder, således at de er genkendelige i forbindelse med spredning på internettet af de fremsatte trusler mv. Ingen af de fire sigtede er imidlertid af politiet blevet gjort bekendt med sigtelserne og afhørt herom, ligesom de sigtede efter det oplyste fra politiet fortsat befinder sig uden for Danmark. Der foreligger endvidere ikke op­lysninger om, hvornår tiltalespørgsmålet i sagen kan forventes afgjort. Under disse omstæn­digheder, og da navneforbuddet efter Højesterets opfattelse ikke er til hinder for en dækkende omtale af sagen i pressen, tiltræder Højesteret, at der på det nuværende stade i sagen er ned­lagt navneforbud vedrørende de sigtede.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk