Hop til indhold
Højesteret

Navneforbud indtil dom i Højesteret 
26-01-2018 

Sag 225/2017
 

Kendelse afsagt den 25. januar 2018

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Navneforbud vedrørende tiltalte, indtil der er afsagt endelig dom i sagen i Højesteret

T er tiltalt for overtrædelse af § 75 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Under sagens behandling ved byretten blev der afsagt kendelse om navneforbud vedrørende T. T blev frifundet i byretten, og anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten. Her blev T fundet skyldig og idømt en bøde på 5.000 kr. Navneforbuddet var også gældende under landsrettens behandling af sagen.

Efter sagens karakter og under hensyn til, at der havde været nedlagt navneforbud under behandlingen af sagen for byretten og under ankesagens behandling i landsretten, vurderede Højesteret, at der fortsat var grund til at antage, at en offentlig gengivelse af T’s navn, stilling eller bopæl under ankesagens behandling i Højesteret vil kunne indebære en unødvendig krænkelse af T. Herefter, og da der under sagen er nedlagt påstand om frifindelse og hjemvisning, fastslog Højesteret, at betingelserne for navneforbud vedrørende T, indtil der er afsagt dom i Højesteret, er opfyldt.

Højesteret nedlagde herefter navneforbud vedrørende T.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk