Hop til indhold
Højesteret

Navneforbud 
09-08-2018 

Sag 24/2018
 

Kendelse afsagt den 8. august 2018

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Navneforbud, som var nedlagt forud for, at der var rejst sigtelse, blev opretholdt

Sagen angik, om der var grundlag for navneforbud i en sag, hvor der var indgivet en politianmeldelse mod T, men hvor politiet endnu ikke havde rejst sigtelse.

Højesteret udtalte, at der på tidspunktet for landsrettens kendelse var rettet en sådan mistanke mod T om strafbart forhold, at retsplejelovens bestemmelser om navneforbud fandt anvendelse. Den omstændighed, at der endnu ikke var rejst nogen sigtelse mod T, kunne ikke føre til et andet resultat.

Herefter, og af de grunde, der var anført af landsretten, tiltrådte Højesteret, at betingelserne for navneforbuddet var opfyldt på tidspunktet for landsrettens kendelse.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk