Hop til indhold
Højesteret

Naturklagenævnets afgørelser var ikke ugyldige 
07-09-2012 

Sag 353/2010

Dom afsagt den 7. september 2012. 

Jens Peter Slæbæk Nielsen
og
Hugh Tucker
mod
Natur- og Miljøklagenævnet (tidligere Naturklagenævnet)

Naturklagenævnet havde truffet afgørelse om, at Svendborg Kommunes vedtagelse af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, lokalplan og udstedelse af tilladelse til opstilling af to vindmøller på Tåsinge var gyldige.   

Sagen vedrørte bl.a. spørgsmålet, om Svendborg Kommune havde eller skulle have udarbejdet en habitatkonsekvensvurdering for fugle-, dyre- og plantelivet i området, og om en ny støjbekendtgørelse for vindmøller indebar, at der skulle have været udarbejdet en supplerende VVM-redegørelse.

Højesteret udtalte bl.a., at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Naturklagenævnets bedømmelse, hvorefter der alene var foretaget en foreløbig vurdering (screening) af det planlagte vindmølleanlægs mulige påvirkning af de nærliggende beskyttelsesområder for fugle, dyr og planter.

Naturklagenævnet begik ikke en fejl ved i forbindelse med klagesagernes behandling at undlade at kræve, at Svendborg Kommune udarbejdede en habitatkonsekvensvurdering.

Den omstændighed, at der undervejs i forløbet trådte en ny støjbekendtgørelse i kraft, betød ikke, at Svendborg Kommune skulle udarbejde en supplerende VVM-redegørelse før vedtagelsen af kommuneplantillæg eller lokalplan.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 07-09-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk