Hop til indhold
Højesteret

Moms ved byggeri for egen regning 
29-06-2012 

Sag 363/2010

Dom afsagt den 29. juni 2012

Skanska Danmark A/S
mod
Skatteministeriet

Ikke fradrag for moms af ydelser leveret af fremmede entreprenører ved byggeri for egen regning, der var solgt momsfrit

Sagen angik, om Skanska Danmark A/S kunne foretage fradrag for indgående afgift (købsmoms) af betalinger til fremmede entreprenører for udbedring af mangler ved byggerier, der var opført af Skanska for egen regning ved egne ansatte og solgt momsfrit. Parterne var enige om, at der ved byggeri for egen regning til momsfrit salg ikke er fradragsret for moms af indkøb af fremmede entreprenørydelser til brug for opførelse af byggeriet. Tvisten angik alene, om Skanska kunne foretage fradrag for momsen af de ydelser, der var leveret af fremmede entreprenører mere end 6 måneder efter afleveringen af byggeriet til afhjælpning af mangler ved arbejde udført af egne ansatte (af Skanska betegnet som garantiarbejder).

Højesteret fastslog, at Skanska ikke var berettiget til at fradrage momsen af indkøb af entreprenørydelser til brug for udførelse af det nævnte garantiarbejde. Dette gjaldt uansat, at Skanska havde betalt såkaldt pålægsmoms af værdien af egne ansattes arbejde.

Landsretten var nået til det samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 29-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk