Hop til indhold
Højesteret

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 
21-01-2011 

Sag 145/2008
 

Dom afsagt den 21. januar 2011.


Foreningen Roskilde Festival
mod
Skatteministeriet


Momslovens § 13, stk. 1, nr. 18

Foreningen Roskilde Festival afholder hvert år Roskilde Festival, som er et momsfritaget arrangement. Sagen for Højesteret drejede sig om, hvorvidt foreningen kunne foretage udlodning af overskuddet fra festivalen til støtte af etableringen af projektet ”Ungdoms- og Kulturhuset Vandværket” i Roskilde (Gimle).

Etableringen af projektet ”Ungdoms- og Kulturhuset Vandværket” i Roskilde (Gimle) indebar bl.a. en fortsættelse af den løbende drift af Gimle som regionalt spillested med en forøget publikumskapacitet efter flytningen af det hidtidige regionale spillested Gimle i Roskilde til den ombyggede vandværksbygning. Projektet indebar endvidere etablering af en natklub og af en café i en selvstændig bygning med åbent for alle dagligt og med almindeligt café-sortiment. Anvendelse af en del af overskuddet fra Roskilde Festival 2003 til etableringen af det nævnte projekt ville således bl.a. indebære økonomisk støtte til Gimles momsbelagte løbende koncertvirksomhed, café- og bardrift m.v.

Højesteret fandt, at de nævnte erhvervsmæssige aktiviteter indebar, at betingelserne for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, ikke var opfyldt, idet overskuddet ikke fuldt ud ville blive anvendt til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Højesteret tiltrådte derfor, at Fonden Roskilde Festival ikke kunne anvende en del af de momsfritagne midler fra Roskilde Festival 2003 til etablering af projektet ”Ungdoms- og Kulturhuset Vandværket” i Roskilde. En af Foreningen Roskilde festival påberåbt direkte anvendelse af 6. momsdirektivs bestemmelser kunne ikke føre til et andet resultat.

Landsretten var kommet til det samme resultat.


  Læs hele dommen 

Til top Sidst opdateret: 31-01-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk