Hop til indhold
Højesteret

Moms - afslag på præjudiciel forelæggelse 
05-08-2014 

Sag 198/2013
 

Kendelse afsagt den 4. juli 2014.

 

Hovedstadens Lokalbaner A/S
mod
Skatteministeriet

 

Afslag på anmodning om præjudiciel forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkning af sjette momsdirektiv og virksomhedsoverdragelsesdirektivet

Sagen angik, om Hovedstadens Lokalbaner A/S’ udlån af privatbanetjenestemænd til Lokal­banen i perioden 1. juni 2003 til 30. august 2005 var momspligtigt.

Under forberedelsen af sagen for Højesteret anmodede Hovedstadens Lokalbaner A/S om, at der blev stillet præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkning af sjette momsdi­rektivs artikel 2, nr. 1, artikel 4, stk. 1 og 5, artikel 5, stk. 8, artikel 6 og artikel 11 punkt A, stk. 1, litra a, samt om fortolkning af virksomhedsoverdragelsesdirektivets artikel 3, stk. 1, jf. artikel 1, stk. 1 og 2, og artikel 2, stk. 1, litra d.  

Højesteret udtalte, at der foreligger en omfattende praksis fra EU-Domstolen om de påberåbte kriterier i sjette momsdirektiv og virksomhedsoverdragelsesdirektivet, der kan indgå ved vur­deringen af, om udlånet fra Hovedstadens Lokalbaner A/S til Lokalbanen var momspligtigt. Efter Højesterets foreløbige vurdering forelå der ikke tvivl om forståelsen af de relevante fællesskabsbestemmelser eller EU-Domstolens praksis, der nødvendiggjorde en forelæggelse for EU-Domstolen. Højesteret afslog derfor anmodningen.

Landsretten havde også afslået en anmodning om præjudiciel forelæggelse i forbindelse med sagens behandling for landsretten.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk