Hop til indhold
Højesteret

Modregning i konkurs over for krav i henhold til ansvarligt lån 
31-01-2013 

Sag 256/2011
Dom afsagt den 31. januar 2013.

ebh-fonden under konkurs
mod
Vestjysk Bank A/S

Bank kunne efter konkurslovens § 42, stk. 1, modregne sit krav på konkursbo i henhold til to almindelige banklån over for konkursboets krav i henhold til et ansvarligt lån

Vestjysk Bank havde optaget et lån på 100 mio. kr. hos ebh-fonden, som samtidig optog almindelige banklån på i alt 140 mio. kr. hos Vestjysk Bank. ebh-fondens lån til Vestjysk Bank var ifølge låneaftalen fra 2008 ydet som et såkaldt ansvarligt lån med henvisning til den dagældende § 136 i lov om finansiel virksomhed. Efter denne bestemmelse er det bl.a. en betingelse for, at et ansvarligt lån kan medregnes til basiskapitalen, at indfrielse før forfaldstid på låntagers initiativ kræver Finanstilsynets tilladelse.  

ebh-fonden gik konkurs i november 2009, hvorefter de almindelige banklån forfaldt. Efter fristdagen og før dekretdagen fik Vestjysk Bank tilladelse af Finanstilsynet til førtidsindfrielse af det ansvarlige lån med henblik på modregning.

Højesteret fastslog, at det forhold, at hovedfordringen var et ansvarligt lån, ikke medførte, at Vestjysk Banks modregning var udelukket som følge af lånets beskaffenhed. Der var heller ikke vilkår i aftalegrundlaget eller andre omstændigheder, der udelukkede modregning i medfør af konkurslovens § 42, stk. 1, og modregning var herefter berettiget. Højesteret udtalte, at virkningen af en modregning i konkurs som udgangspunkt skal regnes fra dekretdagen. Da der ikke var grundlag for at fravige dette udgangspunkt, fik konkursboet heller ikke medhold i en subsidiær påstand om, at banken skulle betale renter af det ansvarlige lån efter konkursen.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk