Hop til indhold
Højesteret

Modregning i afgiftstilsvar 
22-10-2012 

Sag 66/2011
 

Dom afsagt den 22. oktober 2012.

 

 

DONG Energy Power A/S
mod
Skatteministeriet

 

Skatteministeriet kunne modregne i krav på for meget betalt energiafgift

 

Sagen angik, om I/S Vestkraft (nu DONG Energy Power) havde krav på nedsættelse af afgiftstilsvaret vedrørende Herningværket for perioden fra 1990 til 1995.

 

I perioden var der begået to fejl fra Herningværkets side. Der var på den ene side beregnet for lidt afgift, da værket havde fulgt det såkaldte merbrændselsprincip, selv om kraftvarmefordelen blev delt mellem el og varme (efterbetaling). Og på den anden side var der betalt for meget, idet værket havde ladet udgiften til transport af brændsel fra Esbjerg til Herning indgå i beregningen (tilbagebetaling). Den samlede konsekvens af disse fejl var, at der var betalt for lidt i afgift.

 

Højesteret fastslog bl.a., at hverken forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger eller et forvaltningsretligt forventningsprincip kunne føre til, at Skatteministeriet var afskåret fra at gøre et krav om efterbetaling gældende til kompensation for tilbagebetalingskravet.

 

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk