Hop til indhold
Højesteret

Modregning efter konkurslovens § 42 
01-10-2012 

Sag 103/2012

Hvam Maskinstation ved Peter A. Jørgensen
mod
Brix Snedker- & Tømrerfirma A/S under konkurs

Debitor kunne modregne sagsomkostninger tilkendt i en voldgiftskendelse i hovedfordringen

Højesteret har afsagt kendelse i en fogedsag, som Brix Snedker- & Tømrerfirma A/S under konkurs havde påstået fremmet for et pengekrav mod Hvam Maskinstation vedrørende sagsomkostninger tilkendt af en voldgiftsret. Hvam Maskinstation ønskede heroverfor at modregne sit tilgodehavende hos Brix Snedker- & Tømrerfirma, der oversteg boets krav.

Efter konkurslovens § 42, stk. 1, er det en betingelse for modregning, at både skyldnerens krav og kravet mod skyldneren er stiftet inden fristdagen. Det er ubestridt, at Hvam Maskinstations krav var stiftet før fristdagen.

Højesteret fandt, at kravet på sagsomkostninger måtte anses for stiftet på det tidspunkt, hvor maskinstationen nedlagde påstand om frifindelse overfor modparternes påstande i voldgiftssagen. Dette var sket inden fristdagen, og konkurslovens § 42, stk. 1 var derfor ikke til hinder for, at der kunne modregnes i sagsomkostningerne.

Den af Brix Snedker- & Tømrerfirma A/S under konkurs anlagte fogedsag blev derfor nægtet fremmet.

Kendelsen var en ændring af landsrettens afgørelse.

  Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 03-10-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk