Hop til indhold
Højesteret

Misbrug af dominerende stilling 
18-03-2011 

Sag 183/2009
 

Dom afsagt den 18. marts 2011.


Konkurrencerådet
Biintervenient TV 2/Danmark A/S
mod
Viasat Broadcasting UK Ltd.


Anvendelse af progressiv og retroaktiv årsrabat udgjorde et misbrug af dominerende stilling

Sagen handlede om TV 2’s anvendelse af årsrabat for tv-reklamer i årene 2001-2005.

Årsrabatten blev beregnet af annoncørernes forventede samlede årsomsætning med TV 2, og rabatten var progressivt stigende med årsomsætningens størrelse fra 4,7 % til 19,3 %, som man opnåede ved en omsætning på 25 mio. kr. Den opnåede rabatsats anvendtes ikke alene på omsætningen i det interval, som svarede til satsens størrelse, men på den samlede årsomsætning. Dette indebar, at den marginale rabat ved et merkøb hos TV 2 kunne være op til 35 %.

Konkurrencerådet havde truffet en afgørelse om, at den omhandlede rabat udgjorde et misbrug af TV 2’s dominerende stilling. Sagen blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, som ophævede Konkurrencerådets afgørelse.

Spørgsmålet var, om Konkurrenceankenævnets afgørelse skulle ophæves, og nævnet tilpligtes at anerkende, at TV 2’s progressive årsrabat udgjorde et misbrug af dominerende stilling.

Højesteret fastslog, at TV 2’s anvendelse af årsrabatten i årene 2001-2005 ugjorde et misbrug af TV 2’s dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11, stk. 1, og EF-traktatens artikel 82 (nu TEUF artikel 102). (Dissens for at tage Konkurrencerådets (nævnets) påstand om frifindelse til følge).

Højesterets flertal udtalte bl.a., at årsrabatten var egnet til at have en mærkbar loyalitetsskabende (indlåsende) virkning, og at årsrabatten dermed som udgangspunkt udgjorde et misbrug af TV 2’s dominerende stilling. Det fandtes ikke godtgjort, at der var en objektiv økonomisk begrundelse for anvendelse af årsrabatten.

Landsretten var nået til samme resultat.


  Læs hele dommen  

Til top Sidst opdateret: 18-03-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk