Hop til indhold
Højesteret

Miljøstyrelsen skulle ikke betale erstatning 
20-05-2009 

Sag 240/2007
 

Dom afsagt den 20. maj 2009


Marius Pedersen A/S
mod
Miljøstyrelsen


Marius Pedersen A/S, der driver virksomhed med bl.a. indsamling af affald i Danmark til bortskaffelse og nyttiggørelse i andre europæiske lande, anmeldte den 21. februar 2000 en eksport af elektronikskrot, der skulle ske ved flere transporter i det følgende år. Den 14. marts 2000 gjorde Miljøstyrelsen indsigelse om, at oplysningerne i anmeldelsen ikke var fyldestgørende. Styrelsen stillede efterfølgende nogle yderligere krav som betingelse for eksporten, herunder krav om indhentelse af såkaldt fritagelseserklæring fra en kommune. Marius Pedersen A/S fremsendte nogle supplerende oplysninger, men Miljøstyrelsen gav ikke Marius Pedersen A/S den ønskede tilladelse.

For Højesteret var det navnlig spørgsmålet, om Miljøstyrelsen - ved ikke at have givet tilladelse til udførslen af affaldet - havde påført Marius Pedersen A/S et erstatningsberettiget tab.

Højesteret frifandt Miljøstyrelsen og udtalte bl.a., at Miljøstyrelsen havde været berettiget til at gøre indsigelse mod udførslen og til efterfølgende at undlade at meddele, at de problemer, som gav anledning til indsigelsen, var løst. Højesteret lagde til grund, at Marius Pedersen A/S ikke var i stand til at opfylde de krav, som Miljøstyrelsen havde været berettiget til at stille. På den baggrund fandt Højesteret det ikke godtgjort, at de til dels alvorlige fejl, som Miljøstyrelsen havde begået i forbindelse med fortolkningen af en forordning, kunne antages at have forårsaget et eventuelt tab hos Marius Pedersen A/S. Det var heller ikke med den tilstrækkelige sikkerhed sandsynliggjort, at Miljøstyrelsen havde påført Marius Pedersen A/S et økonomisk tab ved den uberettigede opretholdelse af de øvrige krav. Højesteret udtalte endvidere, at Miljøstyrelsens behandling af Marius Pedersen A/S på en række punkter havde været kritisabel, men at heller ikke disse forhold kunne antages at have påført Marius Pedersen A/S et tab.

Landsretten var nået til samme resultat.  

Til top Sidst opdateret: 20-05-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk