Hop til indhold
Højesteret

Meddelelser om pension anset for bindende tilsagn 
24-03-2011 

Sag 8/2010

Dom afsagt den 24. marts 2011

A
mod
Juristernes og Økonomernes Pensionskasse JØP

Meddelelser om pension anset for bindende tilsagn

A, der i 2005 havde indgået en fratrædelsesordning med sin daværende arbejdsplads, hvorefter der bl.a. skulle indbetales et fratrædelsesbeløb og 3 års ekstraordinært pensionsbidrag til A’s pensionsselskab, JØP, rettede i april 2006 henvendelse til pensionsselskabet for at få beregnet sin pension. Ad to omgange i maj 2006 meddelte JØP A, at hans månedlige pension uden udbetaling af supplerende engangsydelse udgjorde et beløb på 24.261 kr. JØP tog i meddelelserne alene forbehold for, at et såkaldt pensionisttillæg kunne helt eller delvis nedsættes med den virkning, at pensionen ville blive nedsat. Ved skrivelser i april 2007 anmodede A JØP om at oplyse størrelsen af det beløb, der var hensat på hans pensionsordning pr. 1. juni 2006. Ultimo april 2007 undskyldte JØP for, at man ikke havde svaret på henvendelserne, hvilket dog skyldtes, at pensionsselskabet var blevet opmærksom på, at hans månedlige pension som følge af en fejl var ca. 4.000 kr. for høj om måneden. JØP tilkendegav at ville undersøge retsvirkningerne af fejlen, herunder hvorvidt pensionen kunne nedsættes for fremtiden. A svarede JØP, at pensionskassen havde givet ham et bindende tilsagn om pensionens størrelse, hvorfor både denne samt bonus og pensionisttillæg skulle beregnes i forhold til dette tilsagn. Primo maj meddelte JØP A, at beregningen som følge af en tastefejl var blevet foretaget ud fra pensionshensættelser, der var 661.298 kr. for store. Den korrekt beregnede pension udgjorde således i stedet 20.234 kr. JØP tilkendegav ved samme lejlighed, at man ikke ville kræve det for meget udbetalte tilbage, men at man med virkning fra juni 2007 ville nedsætte den fremtidige pension således, at denne svarede til størrelsen af de egentlige hensættelser. JØP’s bestyrelse tiltrådte efterfølgende administrationens afgørelse, mens Ankenævnet for Forsikring medgav A, at pensionsselskabet var bundet af sin første opgørelse, idet der ikke havde været grund for A til at tro, at opgørelsen var forkert.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering af forløbet, at JØP’s meddelelser om pensionens størrelse i de to breve i maj 2006 med rette måtte opfattes af A som bindende tilsagn om udbetaling af den anførte pension. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at JØP ikke udtrykkeligt anvendte ordet ”tilsagn” eller lignende i brevene. JØP blev på denne baggrund pålagt at anerkende, at A var berettiget til udbetaling af den pension, som var blevet meddelt ham i maj 2006.

Østre Landsret havde frifundet JØP.

Læs hele dommen.  

Til top Sidst opdateret: 24-03-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk