Hop til indhold
Højesteret

Marksprøjter krænkede ikke patent 
19-11-2013 

Sag 38/2012
 

Dom afsagt den 19. november 2013

 

Albert Hedegaard
mod
Hardi International A/S

 

Marksprøjter krænkede ikke ordlyden af patent og kunne ikke anses for en teknisk ækvivalent løsning

I 1984 indleverede Albert Hedegaard en patentansøgning til Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet vedrørende en luftassisteret marksprøjte. Albert Hedegaard sendte i 1986 en kopi af sin patentansøgning til Hardi International A/S med henblik på et samarbejde. Efter behandling i direktoratet, hvor Hardi International A/S gjorde indsigelse mod patentet, meddelte direktoratet patent i1996. Under sagens behandling i direktoratet, blev patentkravene ændret flere gange.

Albert Hedegaard anlagde i 1999 sag mod Hardi International A/S med påstand om, at Hardi International A/S ved markedsføring og salg af forskellige luftassisterede marksprøjter havde krænket patentet.

Højesteret kom frem til, at der ikke forelå en direkte krænkelse af patentkravene, og at Albert Hedegaard ikke havde godtgjort, at Hardi International A/S´ marksprøjter i forhold til Albert Hedegaards patent indebar en krænkelse efter en ækvivalensvurdering.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk