Hop til indhold
Højesteret

Mangler ved låg medførte køberetligt erstatningsansvar 
08-09-2010 

Sag 343/2007
 

Dom afsagt den 8. september 2010.

 

Gerresheimer Vaerloese A/S (tidligere Superfos Pharma Pack A/S)
mod
Emballator Växjöplast AB

 

Fejl ved låg udgjorde en køberetlig mangel, hvorfor producent pålagdes at betale erstatning, jf. købelovens § 43, stk. 3

Superfos Pharma Pack A/S solgte plastemballage til medicinalindustrien, herunder dåser med låg til Novo Nordisk. Lågene til dåserne blev leveret af Emballator Växjöplast AB direkte til Novos pakkere, der fyldte medicin på beholderne. I perioden fra februar 2000 til efteråret 2000 leverede Emballator flere batches à 275.000 låg til Novo. I august 2000 orienterede en pakker Novo om problemer med at montere og åbne lågene, hvorefter både Novo og Emballator iværksatte undersøgelser for at finde årsagen til og omfanget af problemet. I mail af 24. oktober 2000 oplyste Emballator, at en sandsynlig årsag til problemet var, at der i februar 2000 var monteret en ny maskine, som havde trykket inder- og yderdelen i nogle af lågene for hårdt sammen. På et efterfølgende møde oplyste Emballator, at 10 % af lågene var deformerede, og at 1-2 % af disse ikke ville kunne åbnes eller ville være meget svære at åbne. Novo måtte herefter ompakke alle produkter, der kunne være berørte, og Superfos betalte erstatning til Novo. Superfos rettede herefter et erstatningskrav mod Emballator.

Sø- og Handelsretten frifandt Emballator bl.a. under hensyn til, at parterne ikke havde indgået aftale om, hvor mange afvigere der kunne accepteres blandt de leverede låg. En undersøgelse af lågene foretaget af Novo kunne endvidere ikke anses som bevis for, at lågene var behæftet med en mangel.

Højesteret lagde til grund, at 10 % af lågene var beskadiget som følge af en fejlindstillet maskine hos Emballator, og at 1,5 % var beskadiget i sådan et omfang, at de var meget vanskelige eller umulige at åbne på sædvanlig måde. På denne baggrund og under hensyn til, at der var tale om produktion af emballage til medicinalindustrien, fandt Højesteret, at lågene var mangelfulde, uanset der ikke var fastsat udtrykkelige kvalitetskrav med hensyn til åbningsfunktionen. Da Superfos endvidere måtte anses for at have reklameret rettidigt, var Emballator erstatningsansvarlig for det tab, som manglen havde påført Superfos. Højesteret fandt det ikke godtgjort, at Superfos havde tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt, hvorfor der heller ikke var grundlag for at nedsætte erstatningskravet.

Højesteret ændrede dermed Sø- og Handelsrettens dom.

Læs hele dommen 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk