Hop til indhold
Højesteret

Manglende reklamation og modregning 
01-04-2019 

Sag 19/2018
 

Dom afsagt 29. marts 2019   

 

Sydbank A/S
mod
A


Krav fortabt ved manglende reklamation kunne ikke danne grundlag for modregning

A og Sydbank indgik en aftale om valutaswap, som senere blev lukket med tab for A. A og banken indgik efterfølgende låneaftale svarende til tabet. A anlagde flere år senere sag mod banken med krav om erstatning for manglende og mangelfuld rådgivning.

Højesteret fastslog, at A havde fortabt sit eventuelle krav mod banken på grund af manglende rettidig reklamation, og at det fortabte krav ikke kunne anvendes til modregning i bankens krav mod A i medfør af forældelseslovens § 24 eller principperne heri.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk