Hop til indhold
Højesteret

Manglende møderet førte til afvisning 
01-07-2015 

Sag 12/2015
 

Kendelse afsagt den 1. juli 2015   


A
mod
Frederiksberg Hospital


Højesteret afviste et kæremål, da den advokat, der havde kæret afgørelsen, ikke havde møderet for landsret.

En advokat indhentede Procesbevillingsnævnets tilladelse til at kære en kendelse om sagsomkostninger i en civil sag til Højesteret og indgav et kæreskrift. Advokaten havde alene møderet for byret.

Efter kærefristens udløb blev kæreskriftet på ny modtaget og var nu underskrevet af en advokat med møderet for Højesteret.

Modparten påstod kæremålet afvist.

Højesteret udtalte, at en advokat med møderet for byret kan kære en byrets beslutninger og kendelser til landsret. Hvis der ikke anordnes mundtlig forhandling af kæremålet i landsretten, kan advokaten fortsat repræsentere sin klient ved landsrettens be­handling af kæremålet.

På tilsvarende vis kan en advokat med møderet for landsret kære landsrettens beslutninger og kendelser til Højesteret, hvilket bl.a. fremgår af vejledningen på Højesterets hjemmeside. 

En advokat uden møderet for landsret kan således ikke kære en kendelse afsagt af landsretten til Højesteret.

Da Højesteret ikke fandt, at der forelå omstændigheder, der kunne føre til et andet resultat, tog Højesteret modpartens afvisningspåstand til følge i medfør af retsplejelovens § 261, stk. 2.   


  Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 03-07-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk