Hop til indhold
Højesteret

Manglende kontradiktion/sagsbehandlingsfejl 
25-02-2014 

Sag 275/2013
 

Kendelse afsagt 20. februar 2014.

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Sag hjemvist til fornyet behandling på grund af manglende kontradiktion af forsvaret (sagsbehandlingsfejl)

Landsretten havde til brug for sagens behandling anmodet anklagemyndigheden om en supplerende udtalelse om nogle voldelige episoder, som T angiveligt havde været involveret i. Anklagemyndigheden sendte den supplerende udtalelse til landsretten og forsvareren - men til en forkert kontoradresse, hvorefter landsretten traf afgørelse på skriftligt grundlag.

Højesteret udtalte bl.a., at landsretten ved sagens behandling burde have fastsat en frist for forsvarerens og Ts bemærkninger til den supplerende udtalelse, således at forsvareren og T havde haft lejlighed til at udtale sig herom.

Højesteret ophævede landsrettens kendelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk