Hop til indhold
Højesteret

Lov om benzinforhandlerkontrakter 
19-06-2014 

Sag 119/2012
 

Dom afsagt den 19. juni 2014

 

 

Statoil Fuel & Retail A/S
mod
A

 

Forpagtningskontrakt, hvorefter forhandleren modtog motorbrændstof i salgskommission fra leverandøren, var omfattet af lov om benzinforhandlerkontrakter

A og Statoil Fuel & Retail A/S havde indgået en forpagtningskontrakt, hvorefter Statoil leverede motorbrændstof til A i salgskommission. Efter at kontrakten var blevet opsagt, gjorde A krav på erstatning i medfør af § 3 a, stk. 3, i lov om benzinforhandlerkontrakter. Sagens hovedspørgsmål var, om denne bestemmelse kun finder anvendelse i tilfælde, hvor leveringen af motorbrændstoffet sker ved salg til forhandleren, eller om den også omfatter tilfælde, hvor forhandleren modtager brændstoffet i salgskommission og således ikke bliver ejer af det inden salget til forbrugeren. Højesteret fastslog, at § 3 a, stk. 3, i lov om benzinforhandlerkontrakter fandt anvendelse på forpagtningsforholdet mellem A og Statoil, og A var derfor berettiget til erstatning.  

Landsretten var nået til det samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk