Hop til indhold
Højesteret

Lokalplan delvist ophævet 
03-12-2014 

Sag 92/2013
 

Dom afsagt den 3. december 2014

 

Industriparken 6 ApS
mod
Natur- og Miljøklagenævnet

 

Lokalplan blev delvist ophævet, da lokalplanens bestemmelser om ophævelse af en servi­tut havde karakter af ekspropriation

På en ejendom tilhørende Industriparken 6 ApS var tinglyst to servitutter, hvorefter der ikke måtte drives konkurrerende virksomhed til McDonald’s og bl.a. ikke måtte opføres bygninger til brug for restaurations- og fastfoodsalg eller hermed direkte konkurrerende virksomhed. Rebild Kommune vedtog i 2010 en lokalplan, som bl.a. havde til formål at fastslå uforenelig­hed mellem lokalplanen og de to servitutter, og lokalplanen indeholdt bestemmelser om op­hævelse af servitutterne. Efter klage fra McDonald’s traf Natur- og Miljøklagenævnet afgø­relse om at ophæve de bestemmelser i lokalplanen, som fastslog uforenelighed med servitut­terne og som ophævede servitutterne.

Højesteret fastslog, at ophævelsen af servitutterne ved lokalplanen i 2010 havde karakter af ekspropriation. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse var derfor ikke ulovlig og ugyldig, og der var ikke grundlag for at hjemvise sagen til fornyet behandling i Natur- og Miljøklagenæv­net.

Landsretten var kommet til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk