Hop til indhold
Højesteret

Lønudgift til virksomhedskøb var ikke fradragsberettiget 
30-06-2017 

Sag 137/2016 og 138/2016
 

Domme afsagt den 30. juni 2017

 

Skatteministeriet
mod
A/S Arbejdernes Landsbank

Biintervenienter til støtte for A/S Arbejdernes Landsbank:
Dansk Erhverv, Dansk Industri og Finans Danmark

og

Skatteministeriet
mod
Lån & Spar Bank A/S

Biintervenienter til støtte for Lån & Spar Bank A/S:
Dansk Erhverv, Dansk Industri og Finans Danmark

 

To bankers interne lønudgifter afholdt i forbindelse med opkøb eller forsøg på opkøb af dele af andre banker kunne ikke fradrages som driftsomkostninger

Sagerne angik, om Arbejdernes Landsbank og Lån & Spar Bank kunne fradrage udgifter til løn til egne medarbejderne, i det omfang de pågældende havde været beskæftiget med ban­kernes køb af hhv. fem filialer i den tidligere Roskilde Bank og aktiviteter i Gudme Raaschou Bank samt forgæves bestræbelser på køb af dele af nogle andre banker.

Højesteret udtalte, at udgifter til udvidelse af en virksomhed ud over dens hidtidige rammer ikke kan fradrages som driftsomkostninger, men må anses som etablerings- eller anlægsudgif­ter, og at der ikke er grundlag for at antage, at lønudgifter altid skal anses som driftsomkost­ninger. Der skal derfor foretages en – eventuelt skønsmæssig – fordeling, hvis en medarbejder udfører både driftsopgaver og opgaver, der ikke angår virksomhedens drift, herunder hvis medarbejderen har været beskæftiget med udvidelse eller forsøg på udvidelse af virksomhe­den ud over dens hidtidige rammer.

Højesteret tiltrådte, at begge bankers køb og forsøg på køb af dele af andre banker var udtryk for en – til dels forsøgsvis – udvidelse af deres virksomheder ud over virksomhedernes hidti­dige rammer. De pågældende lønudgifter var derfor ikke fradragsberettigede driftsomkostnin­ger.

Der forelå ikke nogen fast administrativ praksis om fradragsret for lønudgifter til medarbejde­re, der har været beskæftiget med virksomhedskøb eller lignende. Skattemyndighederne var derfor ikke afskåret fra uden forudgående offentlig tilkendegivelse af nedsætte bankernes fra­drag for den del af lønudgifterne, som ikke var driftsomkostninger.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen i sag 137/2016 

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs hele dommen i sag 138/2016 

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk