Hop til indhold
Højesteret

Lønmodtagers krav afvist fra de almindelige domstole 
27-08-2013 

Sag 351/2011
 

Dom afsagt den 27. august 2013.

A
mod
DI som mandatar for TDC A/S

Lønmodtagers krav om godtgørelse for aldersbetinget forskelsbehandling afvist fra de alminde­lige domstole

Sagen angik, om en lønmodtager havde ret til at få sit krav om godtgørelse for aldersbetinget forskelsbehandling realitetsbehandlet ved de alminde­lige domstole.

Lønmodtagerens krav var oprindelig genstand for fagretlig be­handling mellem lønmodtagerorganisationerne Dansk Metal og CO-Industri og arbejdsgiverorganisationen DI. Der blev i den forbindelse rejst voldgiftsag af CO-Industri, som imidlertid kort tid efter begæringen herom hævede sagen under hen­visning til ”fornyet drøftelse”.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om disse oplysninger om forløbet var tilstrækkelige til, at lønmodtageren havde godtgjort, at CO-Industri havde opgivet at forfølge hendes krav.

Lønmodtageren havde ikke tilvejebragt oplysninger om baggrunden for, at CO-Industri hævede sagen. Det var heller ikke oplyst, om hun havde anmodet CO-Industri om at begrunde beslutningen om at hæve sagen eller havde anmodet Dansk Metal eller CO-Industri om at videreføre sagen i det fagretlige regi eller forfølge sagen på anden måde. 

Denne bevistvivl måtte komme lønmodtageren til skade, og Højesteret fastslog herefter, at hun ikke havde godtgjort, at de faglige organisationer havde opgivet at forfølge hendes krav. Hun var derfor afskåret fra at få sit krav behandlet ved de almindelige domstole, hvilket ikke indebar en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 1.

Landsretten var nået til samme resultat.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 28-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk