Hop til indhold
Højesteret

Lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2 
03-11-2014 

Sag 23/2014
 

Dom afsagt den 3. november 2014

 

A
mod
HK/Danmark som mandatar for B

 

Revisorelev var berettiget til pension, fritvalgs lønkonto og feriefridage samt godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

B var i en periode ansat hos A som kontorelev med speciale i revision. Efter uddannelsesperi­odens udløb krævede eleven betaling af yderligere pension, betaling svarende til opsparing på fritvalgs lønkonto og kompensation for ikke afholdte feriefridage. Eleven krævede også godt­gørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. Tvisten angik navnlig, om lønbegrebet i erhvervs­uddannelseslovens § 55, stk. 2, om at elevens løn mindst skal udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, også omfatter overenskomstens vilkår om pension, fritvalgs lønkonto og kompensation for ikke afholdte feriefridage.

Højesteret fastslog, at arbejdsgiveren skulle betale beløbene vedrørende pensionsbidrag, fritvalgs lønkonto og kompensation for ikke afholdte feriefridage. Højesteret udtalte, at løn­begrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, må forstås således, at det omfatter overfør­sel af penge eller ydelser af økonomisk værdi til en medarbejder som vederlag i et ansættel­sesforhold. Det omfatter ikke kun grundlønnens beløb, men også andre lønelementer og løn­vilkår, herunder vilkår om pensionsordning, opsparing på fritvalgs lønkonto og kompensation for ikke afholdte feriefridage.

Højesteret fastslog endvidere, at arbejdsgiveren skulle betale en godtgørelse på 10.000 kr. for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Sø- og Handelsretten var nået til det samme resultat, idet Sø- og Handelsretten dog havde fastsat godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven til 15.000 kr.

 

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk