Hop til indhold
Højesteret

Ligebehandlingsloven 
07-10-2013 

Sag 274/2011
 

Dom afsagt den 7. oktober 2013.

HK Danmark som mandatar for A
mod
DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S

Opsigelse udgjorde ikke forskelsbehandling i strid med ligebehandlingsloven

Sagen drejede sig om, hvorvidt afskedigelsen af en kvinde udgjorde forskelsbehandling i strid med loven om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv.

I den skriftlige opsigelse til kvinden oplyste virksomheden, at afskedigelsen var en følge af ordrenedgang og nedgang i omsætning, som nødvendiggjorde en personalereduktion. På grundlag af bl.a. en efterfølgende e-mail korrespondance med sin chef gjorde kvinden gældende, at opsigelsen af netop hende skyldtes, at virksomheden anså hende for mindre fleksibel med hensyn til arbejdstid i de uger, hvor hendes børn opholdt sig hos hende og ikke hos hendes tidligere ægtefælle.

Højesteret fastslog, at det afgørende for virksomhedens valg om at afskedige kvinden frem for en af hendes kollegaer var at sikre den sammensætning af medarbejdergruppen, som bedst ville kunne varetage de funktioner, som medarbejdergruppen fremover skulle bestride. Opsigelsen af kvinden havde derfor ikke indebåret en forskelsbehandling i strid med ligebehandlingsloven.

Landsretten var nået til samme resultat.

  Læs hele dommen 

 

Til top Sidst opdateret: 07-10-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk