Hop til indhold
Højesteret

Ligebehandling 
09-05-2012 

Sag 347/2010

Dom afsagt den 9. maj 2012.  

HK Danmark som mandatar for M
mod
Dansk Erhverv som mandatar for A

Der var ikke skabt en for­modning om, at M i strid med lige­be­handlingslovens § 2 ikke var blevet til­budt en ledig stil­ling, fordi hun var i ferti­litetsbe­hand­ling

M blev med virk­ning fra den 1. oktober 2006 ansat i et barselsvikariat som salgsassistent i A. I december 2006 oplyste hun A om, at hun skulle på­begynde fertilitets­be­handling. Hun blev ikke til­budt ny ansættelse, da hen­des vikariat udløb ved udgan­gen af august 2007. I hen­des an­sættelsespe­ri­ode havde der været en del le­dige stil­lin­ger, og fra for­året 2007 havde hun givet udtryk for, at hun var interesseret i en de le­dige stillinger.

M havde ikke påvist fak­tiske omstændigheder, der gav anledning til at for­mo­de, at det var på grund af den fertili­tetsbehandling, hun havde påbegyndt, at hun ikke fik til­budt en af de ledige stillinger.

Højesteret stadfæstede hermed landsrettens dom.

Læs hele dommen 

 

Til top Sidst opdateret: 09-05-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk