Hop til indhold
Højesteret

Licitation i Grønland 
18-12-2014 

Sag 26/2013
 

Dom afsagt den 18. december 2014

 

Rambøll Grønland A/S
mod
Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs

 

Licitationsleder havde ikke handlet ansvarspådragende

I 2008 blev der afholdt licitation angående en tilbygning til en skole i Sisimiut. Rambøll Grønland forestod som underrådgiver licitationen på vegne af Avannaa Arkitekter, som var totalrådgiver for bygherren. Tre kuverter med tilbud, som var afleveret rettidigt, blev ved en fejltagelse ikke medbragt til åbningen og oplæsningen af tilbuddene. Da de glemte kuverter blev bragt ind i licitationslokalet efter oplæsningen af de øvrige bud, besluttede Rambøll Grønlands licitationsleder at udlevere de glemte kuverter uåbnet til tilbudsgiverne. Efterfølgende annullerede bygherren licitationen, og en ny licitation resulterede i højere tilbudspriser end den første licitation. Ved Grønlands Landsret blev Avannaa Arkitekter pålagt erstatningsansvar over for bygherren. Sagen for Højesteret drejede sig om, hvorvidt Rambøll Grønland skulle friholde Avannaa Arkitekter for bygherrens krav.

Højesteret fastslog, at det ikke var en fejl, at Rambøll Grønlands licitationsleder afslog at åbne de tre glemte kuverter, og at det heller ikke var en ansvarspådragende fejl, at licitationslederen tilbageleverede de tre glemte kuverter til tilbudsgiverne uden at åbne dem. Rambøll Grønland blev derfor frifundet for Avannaa Arkitekters erstatningskrav.

Højesteret udtalte i den forbindelse, at tilbud som udgangspunkt ikke må tages i betragtning, hvis de ikke inden åbningen af tilbud blev påbegyndt, var til stede der, hvor åbningen og oplæsningen af tilbuddene fandt sted, og at dette gælder, selv om tilbudsgiver har sørget for at indlevere sit tilbud i rette tid og på rette sted.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs Grønlands Landsrets afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk