Hop til indhold
Højesteret

Leverandørskifte ikke virksomhedsoverdragelse 
28-10-2015 

Sag 23/2015
 

Dom afsagt den 28. oktober 2015

 

3F som mandatar for A
mod
ISS Facility Services A/S
og
Claus Tingstrøm A/S

 

Opsigelse af medarbejder i forbindelse med leverandørskifte af kantinedrift var ikke i strid med virksomhedsoverdragelsesloven

Sagen angik, om opsigelsen af kantinemedarbejderen A i forbindelse med et leverandørskifte var i strid med virksomhedsoverdragelsesloven. Parterne var navnlig uenige om, hvorvidt ISS Facility Ser­vices A/S’ overtagelse af kantinedriften hos KPMG fra A’s arbejdsgiver Claus Tingstrøm A/S var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Sø- og Handelsretten var kommet frem til, at forholdet ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Virksomhedsoverdragelsesloven skulle fortolkes i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesdirektivet. Det følger af direktivet, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse, når der sker ”overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet”.

Højesteret fastslog, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke fandt anvendelse i den pågældende situation, hvor ISS Facility Services A/S vandt udbuddet af KPMG’s kantinedrift og overtog kantinedriften samtidig med, at KPMG flyttede til nye lokaler. ISS Facility Services A/S overtog ikke personale eller køkkenfaciliteter eller maskiner og udstyr fra Claus Tingstrøm A/S, der fortsatte med at drive kantinevirksomhed i de gamle lokaler, hvor omsætningen efter KPMG’s fraflytning var faldet med 80 %. Efter en helhedsvurdering af de faktiske omstændigheder tiltrådte Højesteret, at der ikke var sket ”overførsel af en økonomisk enhed, der bevarede sin identitet”.

Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens afgørelse.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk