Hop til indhold
Højesteret

Lejligheder i Frankrig skulle indgå i dansk dødsbo 
27-10-2016 

Sag 72/2015 og 73/2015
 

Kendelse afsagt den 27. oktober 2016   

 

Sag 72/2015

C, D og E
mod
Handelsbanken A/S

og

Sag 73/2015

Boet efter A
mod
Handelsbanken A/S

 

Ved opgørelse af boet efter A skulle der være taget højde for nettoværdien af to lejligheder i Frankrig

A, der havde særbørnene C, D og E, ejede sammen med sin efterlevende ægtefælle to lejligheder i Frankrig. A afgik ved døden i 2011, og boet blev udleveret til privat skifte ved skifteretten i Herning, hvor A boede. Handelsbanken A/S var eneste simple kreditor i boet. Da det private skifte ikke kunne afsluttes rettidigt, blev boet i 2013 udleveret til bobestyrerbehandling og senere taget under insolvensbehandling. De to lejligheder i Frankrig blev behandlet af en fransk notar. Efter det oplyste blev den ene lejlighed i Frankrig overtaget af den efterlevende ægtefælle, mens notaren efter de franske arveregler fordelte provenuet fra salget af den anden lejlighed mellem arvingerne i Danmark. Ved den endelige boopgørelse, hvor lejlighederne i Frankrig ikke var medtaget som aktiver, blev Handelsbanken A/S’ krav dækket med en dividende på godt 42 %.

Højesteret fastslog, at det følger af dødsboskiftelovens § 2, stk. 1, at boet efter A skulle behandles i Danmark, og at der efter dansk ret gælder et princip om dødsbobehandlingens universalitet, der indebærer, at bobehandlingen som udgangspunkt omfatter alle afdødes aktiver og passiver, både i Danmark og i udlandet. Højesteret fastslog videre, at dansk rets universalitetsprincip fører til, at værdien af afdødes andel af lejlighederne skulle indgå ved behandlingen og opgørelsen af det danske dødsbo. Handelsbanken A/S’ adfærd og tilkendegivelser over for bobestyreren førte ikke til, at banken kunne anses for at have givet afkald på, at værdien af lejlighederne skulle indgå i det danske dødsbo. Højesteret ophævede derfor skifterettens godkendelse af boopgørelsen og hjemviste sagen til fornyet behandling ved skifteretten. 

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk