Hop til indhold
Højesteret

Lejer havde rettidigt anlagt sag mod udlejer 
03-02-2016 

Sag 209/2015
 

Kendelse afsagt den 1. februar 2016   

 

Lejer
mod
I/S Torvet

 

En lejers sagsanlæg mod udlejer vedrørende erstatning og godtgørelse skulle realitetsbehandles, da sagen var anlagt uden ufornødent ophold efter, at der var konstateret uenighed om kravet

Udlejer havde opsagt lejers lejemål, og lejer fremsatte rettidigt erstatnings- og godtgørelseskrav i anledning af opsigelsen.

Udlejer bestred ikke lejers krav inden udløbet af 6-ugersfristen i erhvervslejelovens § 67, stk. 2, og besvarede først lejers henvendelse den 26. maj 2014, hvilket var nogle dage efter udløbet af 6-ugersfristen.

Lejer anlagde herefter den 25. juni 2014 sag mod udlejer med påstand om, at udlejer skulle betale erstatning og godtgørelse i anledning af opsigelsen af lejeaftalen.

Spørgsmålet var, om udlejers manglende accept af lejers krav indebar, at der var uenighed om kravet, og om sagen derfor skulle afvises, da lejer ikke havde anlagt sag inden udløbet af 6-ugersfristen.

Højesteret udtalte, at en lejer kun har pligt til at anlægge sag, hvis der er uenighed mellem lejer og udlejer. Hvis uenigheden ikke er konstateret inden fristens udløb, er pligten for lejer til at anlægge sag således ikke indtrådt. En så­dan fortolkning må også anses for bedst stemmende med reglens formål og begrundelse, nemlig at lejer nok har pligt til at anlægge sag inden en vis frist, men at lejer omvendt ikke skal afholde unødvendige udgifter til sagsanlæg, før det vides, i hvilket omfang parterne er uenige om erstatningskravet.

Hvis uenigheden først konstateres efter fristens udløb, f.eks. fordi udlejer ikke inden da har taget stilling til lejers krav, vil lejer have pligt til at anlægge sag uden ufornødent ophold, efter at uenigheden er konstateret.

Lejer anlagde sag den 25. juni 2014, hvilket var uden ufornødent ophold, efter at uenigheden var konstateret.

Højesteret stadfæstede herefter boligrettens kendelse, hvorefter sagen skulle realitetsbehandles.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk